Skip to content

B CORPY W POLSCE

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie prawie cztery tysiące B Corpów, które pochodzą z 74 państw i reprezentują 150 różnych branż. 

Ruch B Corp powstał w 2006 roku w USA, gdy Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan wraz z Andrew Kassoy – trzech kolegów, absolwentów Uniwersytetu Stanforda, zrezygnowało z pracy powołując organizację pozarządową B Lab i stawiając na biznes dobry dla świata. Już rok później, 82 firmy uzyskały certyfikację i liczba dołączających do B Corpów stale rośnie.

W Polsce, ruch rozwija się dynamicznie, choć jest stosunkowo młody. W 2018 roku, pierwszy polski B Corp podpisał Deklarację Współzależności, dokument przyłączenia się do ruchu, ale już w następnym roku jego sygnatariuszem zostały kolejne! B Corpy mają też od 2019 r. swoją polską “ambasadę” – B Corp Market Explorerów:  Pawła Nizińskiego, CEO firmy GOODBRAND/Better, oraz Wojciecha Bagińskiego z Bagiński.PRO. Dzisiaj już 7 polskich firm uzyskało certyfikację, a kolejne 100 jest w procesie certyfikacji. A oprócz tego jest dostępne na naszym rynku wiele zagranicznych marek B Corp z różnych sektorów (branża spożywcza, kosmetyki etc). Pod koniec 2020 roku firma Better zorganizowała pierwszy B Corp Summit “Feel The People, Feel The Planet”, wydarzenie z udziałem światowych liderów ruchu, mające na celu zaprezentowanie polskim firmom i ekspertom tej rosnącej na popularności ścieżki rozwoju biznesu. 

 

#polskiebcorpy

Jako firma IT, podczas wypełniania kwestionariusza BIA w obszarze “Środowisko” mieliśmy pozornie łatwo - nic nie produkujemy, nie pozostawiamy toksycznych odpadów, bardzo mało podróżujemy, wynajmujemy mało przestrzeni jako organizacja pracująca w dużym stopniu zdalnie, używane komputery przekazujemy innym organizacjom lub odsprzedajemy. Jednocześnie tworzyliśmy rozwiązania pro-klimatyczne dla naszych klientów i partnerów, np. aplikację Report Pollution, czy platformę do wymiany kredytów węglowych Coalition for Rainforest Nations. B Corp jednak nie pozwala na tę łaskawość wobec siebie. Dziś chcemy przyjrzeć się sobie nieco bardziej krytycznie właśnie w obszarze “środowisko”: chcemy obliczyć nasz ślad węglowy, namierzyć jego główne źródła, poszukać bardziej efektywnych rozwiązań, monitorować, a potem - offsetować to, czego nie możemy zredukować. Wierzymy też, że dzięki takiemu podejściu będziemy lepszym partnerem technologicznym dla naszych dbających o planetę klientów.

Karolina Długosz, Netguru.

Ze względu na obszar działalności Benefit Systems, Pracownicy od zawsze byli dla nas szczególnie ważną grupą interesariuszy. Tym bardziej cieszyliśmy się, że to właśnie w tym obszarze BIA uzyskaliśmy najwyższą punktację. Warto jednak pamiętać, że punktacja nie jest celem samym w sobie. Wraz z początkiem pandemii, jako pracodawca, a także twórca świadczeń pozapłacowych, podobnie jak tysiące naszych klientów, stanęliśmy w obliczu zupełnie nowych wyzwań – szczególnej odpowiedzialności za zdrowie oraz dobrostan pracowników, których styl życia i pracy zmienił się z dnia na dzień. Ta sytuacja sprawiła, że spojrzeliśmy na swoją rolę i oferowane produkty z nowej perspektywy, przez pryzmat nowych potrzeb, do których dopasowaliśmy też działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Choć proces certyfikacji B Impact Assessment jest niezwykle ważnym narzędziem i pewnego rodzaju drogowskazem, warto pamiętać, że idea B Corporation wykracza poza jego ramy. B Corp skłania firmy do wrażliwości na problemy obecnego świata i udowadnia, że biznes odgrywa znaczącą rolę w ich rozwiązywaniu. Każda firma oprócz pięciu wspólnych obszarów mierzonych w ramach certyfikacji, może mieć pozytywny wpływ na znacznie szerszy wycinek rzeczywistości. Ta wrażliwość jest największą siłą ruchu B Corp.

Rafał Mikołajczyk, Benefit Systems

Certyfikacja B Corp wiąże się z niezwykle wyśrubowanymi standardami i udokumentowanym pozytywnym wpływem na środowisko oraz niwelowaniem różnic społecznych. Wartości, które wyznają firmy zrzeszone w ramach tej inicjatywy są teraz jeszcze bardziej istotne. Przed nami wielkie zadanie, aby nasze globalne wyjście z pandemii było maksymalnie ekologiczne, zmiana była trwała i aby przynosiła korzyści wszystkim. Obywatele, rządy i przedsiębiorstwa mają w tym do odegrania wielką rolę i uważam, że im bardziej przestrzegamy zasad B Corp, tym szybciej możemy osiągnąć cele do jakich dążymy. Jesteśmy głęboko przekonani, że świat biznesu budzi się do zmian dzięki nagłaśnianiu członków społeczności B Corp – że można jednocześnie tworzyć biznes i czynić dobro. 

Anna Kurnatowska, Too Good To Go

Ruch B Corp zapoczątkowany został w USA w czasach ostatniego kryzysu finansowego. Jedną z jego idei przewodnich jest zmiana głęboko zakorzenionego i panującego dogmatu wymuszającego na członkach zarządu spółek maksymalizację zysków dla wspólników, nierzadko kosztem reszty otoczenia, w którym funkcjonuje spółka. W XXI wieku prawo i ład korporacyjny w spółkach powinny promować działania nastawione na maksymalizację zysków dla wszystkich interesariuszy spółki, w tym środowiska, pracowników oraz jej kontrahentów. Jeżeli zmienimy sposób w jaki myślimy o biznesie, sposób w jaki go uprawiamy i uda nam się przekonać jak najwięcej firm na świecie do tej zmiany to istnieje szansa, że kolektywnie ograniczymy, spowolnimy – a może nawet w dużym stopniu wyeliminujemy - negatywne skutki środowiskowe spowodowane działaniem człowieka. Inicjatywy państwowe w tym zakresie nie wystarczą. Winni jesteśmy to naszym przyszłym pokoleniom. B Corpy w swoich kluczowych dokumentach korporacyjnych nakładają obowiązek na członków zarządu polegający na konieczności balansowania interesów wszystkich interesariuszy spółki przy podejmowaniu decyzji - bez przyznawania prymatu wyłącznie interesom udziałowców. B Corpy precyzują również cel, dla którego działają, dodając do zysku, element społecznej odpowiedzialności (for profit with a social purpose).  

Wojciech Bagiński, Bagiński.Pro/ B Market Explorer Poland

Wartość, jaką tworzy certyfikacja B Corp i proces przez jaki przechodzi starająca się o nią firma, znacznie wykraczają poza oferowane towary czy usługi. Powstaje nowy ekosystem firm darzących siebie nawzajem zaufaniem, powstają nowe łańcuchy wartości, zaś konsumenci i kontrahenci mają pewność, że gdy sięgają po B Corpy, czynią coś dobrego dla świata. Wybierając produkty i usługi certyfikowanych firm możemy mieć pewność, że ich producenci dążą do pozytywnego oddziaływania do wewnątrz i na zewnątrz firmy. Świadomość ekologiczna i społeczna wrażliwość konsumentów znacząco wzrasta, i choć w Polsce symbol B Certified Company nie jest jeszcze uniwersalnie rozpoznawalny, to w skali świata cieszy się już popularnością i uznaniem. 

Better, jako B Market Explorer Polska wspiera firmy podczas wymagającego procesu audytu i certyfikacji. Uzyskanie certyfikatu to dopiero pierwszy krok we wspaniałej przygodzie doskonalenia się. Firma, która na nią wstępuje stając się B Corpem, już raczej nie ustanie w procesie ciągłego doskonalenia się. Przykłady czołowych firm ruchu takich jak Patagonia, Ben and Jerry, czy Natura (Body Shop) pokazują, że można przez kolejne lata udoskonalać swoje działania i wpływ, jednocześnie podnosząc punktację w procesach re-certyfikacji, co jest doskonałym miernikiem sukcesu, czytelnym dla świata. My, jako Market Explorer, zachęcamy kolejne firmy do wejścia na tę drogę i wspieramy naszą polską społeczność B Corpów, by nie ustawała w tej podróży.

Paweł Niziński, Goodbrand/Better / B Market Explorer Poland