Skip to content

Ruch B Corp w Polsce

3. Warsaw B Corp Summit

B CORP

Ruch B Corp tworzą przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Odchodzą od modelu biznesowego bazującego jedynie na maksymalizacji zysku i aktywnie działają na rzecz środowiska oraz społeczeństwa.

Za proces certyfikacji firm odpowiada B Lab – niezależna organizacja non profit, zrzeszająca ekspertów oceniających sposoby działania operacyjnego i wpływ biznesu na 5 obszarów: klientów, środowisko, społeczności, zarządzanie oraz pracowników. Każda firma po dołączeniu do ruchu, musi co 3 lata przechodzić proces recertyfikacji. Dzięki temu może stale monitorować i doskonalić swoje postępy w zakresie realizowanej strategii ESG. Oznacza to, że B Corp zrzesza firmy, które utrzymują najwyższe standardy praktyk zrównoważonego rozwoju.